1.
ZEGZUŁA-NOWAK, Joanna. Mieczysław Wallis a/i Maria Ossowska. Studium relacji na marginesie materiałów archiwalnych. Studia z Historii Filozofii [online]. 31 marzec 2020, T. 11, nr 1, s. 149–179. [udostępniono 24.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2020.008.