1.
COOPER SHAFTESBURY, Anthony Ashley. Dobro i zło. Studia z Historii Filozofii [online]. 31 marzec 2020, T. 11, nr 1, s. 25–32. [udostępniono 4.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2020.002.