1.
TARNOWSKI, Maciej. Czy społeczeństwa śnią o sprawiedliwym pastwisku? Interpretacja "Umowy społecznej" Jana Jakuba Rousseau. Studies in the History of Philosophy [online]. 16 July 2021, T. 12, nr 2, s. 111–140. [accessed 30.11.2021]. DOI 10.12775/szhf.2021.011.