1.
KOMSTA, Monika Agnieszka. Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy ("In De anima", 203,4–230,25). Studies in the History of Philosophy [online]. 16 July 2021, T. 12, nr 2, s. 95–110. [accessed 27.1.2022]. DOI 10.12775/szhf.2021.010.