1.
HABURA, Adrian. Stanisław Lisiecki wobec Platońskiej koncepcji wędrówki dusz. Studia z Historii Filozofii [online]. 3 kwiecień 2021, T. 12, nr 1, s. 69–94. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/szhf.2021.004.