1.
WINCŁAW, Dawid. Wilhelm Schmid, Spokoj ducha. Co zyskujemy z wiekiem [Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir alter werden], translated by Barbara Niedźwiecka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2017, p. 128. Studies in the History of Philosophy [online]. 5 January 2020, T. 10, nr 4, s. 85–91. [accessed 2.2.2023]. DOI 10.12775/szhf.2019.037.