1.
KOLASA, Dawid. Pluralizm w filozofii religii Karla Jaspersa. Studia z Historii Filozofii [online]. 4 luty 2014, T. 4, nr 4, s. 193–211. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2013.056.