1.
KRUGLOW, Aleksiej Nikołajewicz. Bułhakow i Kant (przełożył Tomasz Kupś). Studia z Historii Filozofii [online]. 3 luty 2014, T. 4, nr 4, s. 81–101. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2013.055.