1.
BALIŃSKI, Michał. Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego (t. 1, Wilno 1865, s. 848–868). Studies in the History of Philosophy [online]. 3 February 2014, T. 4, nr 4, s. 57–72. [accessed 29.1.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.047.