1.
WŁOCH, Wojciech. Emotywizm jako metaetyczny fundament pozytywizmu prawnego w ujęciu czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Studia z Historii Filozofii [online]. 5 lipiec 2019, T. 10, nr 2, s. 123–141. [udostępniono 30.3.2023]. DOI 10.12775/szhf.2019.019.