1.
GODARDT, Alina. Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt). Studies in the History of Philosophy [online]. 16 October 2013, T. 4, nr 3, s. 181–183. [accessed 29.1.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.041.