1.
KĄKOL, Tomasz. W kwestii nieśmiertelności duszy w „Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej” B. Spinozy. Studia z Historii Filozofii [online]. 16 październik 2013, T. 4, nr 3, s. 145–157. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2013.039.