1.
WAWRZONKOWSKI, Krzysztof. Ostatni człowiek a idea pokolenia, czyli jak Fukuyama odkrywał naturę ludzką. Studia z Historii Filozofii [online]. 16 październik 2013, T. 4, nr 3, s. 91–118. [udostępniono 28.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2013.036.