1.
CHODANI, Jan Kanty Kalist. Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część V] (opracowała Marta Agata Chojnacka). Studia z Historii Filozofii [online]. 16 październik 2013, T. 4, nr 3, s. 57–66. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2013.033.