1.
ŻELAZNA, Jolanta. Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi krytyczne o Spinozie. Kwestia „duszy”. Studia z Historii Filozofii [online]. 21 marzec 2019, T. 10, nr 1, s. 213–232. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/szhf.2019.012.