1.
NOWACKA, Maria. Johna Locke’a rozumienie autonomii osoby ludzkiej jako źródło współczesnej koncepcji autonomii pacjenta. Studia z Historii Filozofii [online]. 21 marzec 2019, T. 10, nr 1, s. 123–139. [udostępniono 3.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2019.008.