1.
VAN SCHURMAN, Anna Maria. Problem praktyczny: Czy chrześcijańskiej kobiecie przystoi zamiłowanie do studiowania nauk? (przekład i opracowanie Joanna Usakiewicz). Studia z Historii Filozofii [online]. 21 marzec 2019, T. 10, nr 1, s. 17–38. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2019.003.