1.
GRZELIŃSKI, Adam & ŻELAZNA, Jolanta. Konferencja „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, 25–26 czerwca 2018 roku. Wprowadzenie do najnowszego numeru „Studiów z Historii Filozofii”. Studia z Historii Filozofii [online]. 21 marzec 2019, T. 10, nr 1, s. 7–9. [udostępniono 23.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2019.001.