1.
GRZEGORZYCA, Adam. Eriugeny koncepcja sakramentów. Studia z Historii Filozofii [online]. 21 grudzień 2018, T. 9, nr 4, s. 199–216. [udostępniono 13.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2018.058.