1.
HEFLIK, Włodzimierz. Apercepcja i podmiot. Wokół Kantowskiej teorii świadomości. Studia z Historii Filozofii [online]. 21 grudzień 2018, T. 9, nr 4, s. 135–164. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2018.055.