1.
BERKELEY, George. Kazanie: O życiu wiecznym (przekł. i oprac. Dariusz Kucharski i Adam Grzeliński). Studia z Historii Filozofii [online]. 21 grudzień 2018, T. 9, nr 4, s. 9–19. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2018.042.