1.
STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, Ewa. Mirosław Żelazny, Estetyka dla kognitywistów (wykłady autorskie), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, ss. 178. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 październik 2018, T. 9, nr 3, s. 229-. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2018.039.