1.
STEGLIŃSKI, Tomasz. Gerauda de Cordemoy argumenty w sprawie zgodności filozofii Descartes’a z Pismem Świętym. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 październik 2018, T. 9, nr 3, s. 117–136. [udostępniono 2.3.2024]. DOI 10.12775/szhf.2018.033.