1.
USAKIEWICZ, Joanna. Damaris Masham, jej związki z Johnem Lockiem i dyskusja z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 październik 2018, T. 9, nr 3, s. 103–116. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2018.032.