1.
LOCKE, John. Dwa fragmenty o etyce. Studia z Historii Filozofii [online]. 18 czerwiec 2018, T. 9, nr 2, s. 9–20. [udostępniono 5.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2018.012.