1.
KOZA, Michał. Osoba i nicość. Wolność w ujęciu Jana Pawła II i Jean-Paula Sartre’a. Studia z Historii Filozofii [online]. 8 marzec 2018, T. 9, nr 1, s. 96–112. [udostępniono 2.6.2023]. DOI 10.12775/szhf.2018.007.