1.
ŻELAZNY, Mirosław. Kant und Jaspers. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 marzec 2018, T. 9, nr 1, s. 45–60. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2018.004.