1.
PRINGE, Hernán. Maimona teoria pochodnych a możliwość zastosowania czystych pojęć do przedmiotów empirycznych (przekład i opracowanie: Adam Grzeliński). Studia z Historii Filozofii [online]. 29 grudzień 2017, T. 8, nr 4, s. 67–77. [udostępniono 23.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2017.042.