1.
FUCHS, Thomas. Śmiertelność jako źródło cierpień. Formy neurotycznego negowania śmierci [Mortality as a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]. Studies in the History of Philosophy [online]. 29 December 2017, T. 8, nr 4, s. 19–33. [accessed 28.1.2023]. DOI 10.12775/szhf.2017.039.