1.
WAWRZONKOWSKI, Krzysztof Paweł. Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a (lub jak sprytny adwokat ratował biedaka). Studies in the History of Philosophy [online]. 17 December 2020, T. 4, nr 2. [accessed 27.1.2023]. DOI 10.12775/149.