1.
KOLASA, Dawid. Karl Jaspers, Myślenie zaangażowane, Kraków 2011. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 grudzień 2012, T. 3, nr 3, s. 243–248. [udostępniono 18.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2012.017.