1.
PAKALSKI, Dariusz. Związki ontologii Leibniza z wczesnymi poglądami Kanta. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 grudzień 2012, T. 3, nr 3, s. 183–200. [udostępniono 14.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2012.012.