1.
GRZELIŃSKI, Adam. Funkcja oddychania i O sztuce medycznej – dwa teksty medyczne J. Locke’a. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 czerwiec 2017, T. 8, nr 2, s. 191–202. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2017.023.