1.
WESOŁOWSKA, Agnieszka. Kryzys świadomości a świadomość kryzysu. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 czerwiec 2017, T. 8, nr 2, s. 141–155. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2017.020.