1.
GUJA, Jowita. Idea alienacji religijnej – źródła i konteksty współczesne. Studia z Historii Filozofii [online]. 29 marzec 2017, T. 8, nr 1, s. 113–130. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2017.009.