1.
KULINIAK, Radosław & LESZCZYNA, Dorota. Polskie badania nad filozofią brytyjskiego empiryzmu (lata 1760–1918) cz. I. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 grudzień 2012, T. 3, nr 3, s. 115–122. [udostępniono 4.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2012.008.