1.
CHOJNACKA, Marta Agata. Emocja jako sposób bycia w świecie. Zarys Sartre’owskiej psychologii fenomenologicznej. Studia z Historii Filozofii [online]. 1 grudzień 2012, T. 3, nr 3, s. 103–114. [udostępniono 22.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2012.007.