1.
KUPŚ, Tomasz. Ks. Krzysztof Śnieżyński Czy potrzebne są dowody na istnienie Boga, Kraków 2010. Studia z Historii Filozofii [online]. 5 grudzień 2011, T. 2, nr 2, s. 231–234. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2011.016.