1.
GRZELIŃSKI, Adam. Zagadnienie czasu w filozofii George’a Berkeleya. Studia z Historii Filozofii [online]. 5 grudzień 2011, T. 2, nr 2, s. 191–205. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2011.013.