1.
GŁOWACKI, Patryk. Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 286. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 grudzień 2016, T. 7, nr 3, s. 203–208. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.052.