1.
KOSIEWICZ-WAWRZONKOWSKA, Dominika. Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 grudzień 2016, T. 7, nr 3, s. 186–196. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.050.