1.
MICHALSKI, Rafał. Kant a Rewolucja Francuska – przyczynek do teorii politycznego entuzjazmu. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 grudzień 2016, T. 7, nr 3, s. 159–185. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2016.049.