1.
RZEWUSKI, Paweł. Rządy filozofów Idea senatu w De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego. Studia z Historii Filozofii [online]. 19 listopad 2016, T. 7, nr 3, s. 129–146. [udostępniono 30.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.047.