1.
HUME, David. O partiach w Wielkiej Brytanii (przełożyli i opracowali Adam Grzeliński i Justyna Van den Abbeel). Studia z Historii Filozofii [online]. 18 listopad 2016, T. 7, nr 3, s. 9–16. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.039.