1.
SZANIAWSKI, Józef Kalasanty. Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofii, pragnącemu znaleźć pewniejsza drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia (opracował Tomasz Kupś). Studies in the History of Philosophy [online]. 5 December 2011, T. 2, nr 2, s. 69–74. [accessed 29.1.2023]. DOI 10.12775/szhf.2011.004.