1.
GEBHARDT, Carl. Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie do problemu baroku (przełożyła Jolanta Żelazna). Studies in the History of Philosophy [online]. 5 December 2011, T. 2, nr 2, s. 45–66. [accessed 29.1.2023]. DOI 10.12775/szhf.2011.003.