1.
NOWAK, Justyna. Na progu wolności – fenomen dybuka. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 271–293. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.034.