1.
CZEKAJEWSKA, Justyna. Racjonowanie zasobów zdrowotnych ze względu na wiek pacjenta. Głos w obronie jakości życia osób starszych. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 253–270. [udostępniono 4.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.033.