1.
KULASEK, Milena. Genetyka człowieczeństwa. Krytyka argumentu z ciągłości genetycznej. Studia z Historii Filozofii [online]. 6 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 243–251. [udostępniono 1.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.032.