1.
ŻELAZNY, Mirosław. Stosunek Salomona Majmona do filozofii Kanta (w świetle korespondencji i nowo odkrytego manuskryptu Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego uczniów). Studia z Historii Filozofii [online]. 6 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 121–135. [udostępniono 1.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2016.027.